Geplaatst op

Bos: het grootste natuurlijke ecosysteem

In Vlaanderen is bos met een oppervlakte van iets meer dan 10% van Vlaanderen veruit het grootste (half) natuurlijke ecosysteem. 🌳💬

Desondanks behoort Vlaanderen nog altijd tot de bosarmste regio’s van Europa.🤔 🌳

Continuïteit is een belangrijke randvoorwaarde voor de ecologische ontwikkeling van een
bos, maar slechts 16% van de bosoppervlakte bestaat uit oud bos.
Nochtans hebben deze bossen de grootse ecologische en maatschappelijke waarde.🐦🦋👍

Ze zijn soortenrijker en complexer dan jonge bossen

👉 De totale oppervlakte blijft stabiel maar is sterk versnipperd. De helft bestaat voor driekwart uit randhabitat ✂️
👉 Lichte verbetering van natuurlijkheid en soortenrijkdom 📊
👉 Aandeel beschadigde bosbomen stijgt 📈
👉 De sterke versnippering maakt bossen kwetsbaar voor de klimaatverandering en vermesting. Betere bescherming, bijkomende bebossing en duurzaam bosbeheer zijn cruciaal🤔