Cradle2Cradle

"Cradle-to-cradle" is een begrip om de functionaliteit van een goed of produkt aan te duiden.  Als we deze zouden uitbreiden naar onze hele leefomgeving krijgen we een deskundig beeld van de levensloop van een product. 

Wat er nodig is aan energie om een produkt te produceren maar ook de energie die nodig is om het goed terug af te breken naar een andere productiecapaciteit, hoort hierbij.  

Aan de hand hiervan kan er dan een Ecologische Index worden opgemaakt, die de voor- en nadelen van een produkt of goed opsomt en als keuzemogelijkheden presenteert.  Zo kunnen we samen kiezen om minder vervuilende produkten te gaan gebruiken, door een openheid aan informatie en moderne deeltechnieken. 

"The Cradle-to-Cradle Certified™ products programme is an approach which evaluates a product’s overall sustainability across its entire life cycle. It expands the definition of design quality to include positive effects on economic, ecological and social health. To obtain certification, the product must meet stringent standards in five categories pertaining to health and environmental protection: Material Health, Material Reutilization, Renewable Energy & Carbon Management, Water Stewardship and Social Fairness." 
(from: https://www.agc-glass.eu/en/sustainability/environmental-footprint/cradle-cradle)