Wat is de Hennepnatie

de Hennepnatie is de visie van Ecologische Restauratie door hennep te gebruiken als meest voor de hand liggende grondstof.   De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd met meer dan 50.000 gekende toepassingen en technieken. 

De Hennepnatie is ook een internationale coöperatie en community om hennep in de ons omringende landen mee op de agenda te zetten.   Het is de meest aangewezen plant om ons te helpen klimaatverandering onder controle te houden en tegelijk een ecologische en lokale duurzame economie uit te bouwen. 

Dit door de gespecialiseerde interactie met de plant die ons kan helpen de klimaatverandering een halt toe te roepen.  Het gaat dan om niet invasieve bodemsanering door hennep te planten, lucht- en geluidspollutie in te dijken door hagen aan te planten en slimme technische ontwikkelingen met behulp van hennep.